Är inte e-cigaretter säkrare än cigaretter?

E-cigaretter utsätter användarna för färre skadliga kemikalier än brända ecigg.1
Men brända ecigaretter är mycket farliga och dödar hälften av alla som röker långsiktigt.
Användningen av tobaksvaror, inklusive e-cigaretter, är osäker för Ungdomar.

Ja. I augusti 2016 utökades FDA: s tillsynsmyndighet för att täcka e-cigaretter genom byråns “bedömningsregel”.”
Genom myndighet som beviljats av Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act (FSPTCA) har FDA befogenhet att utveckla regler som behandlar tillverkning, marknadsföring och försäljning av e-cigaretter.
Det finns vissa strategier som FDA inte har befogenhet att genomföra, till exempel att inkludera e-cigaretter i rökfri ejuice och nikotin eller öka den lägsta lagliga försäljningsåldern för dessa produkter, om inte riktat till att göra det av kongressen. FSPTCA hindrar dock inte stater och samhällen från att inkludera e-cigaretter i rökfri politik eller från att reglera försäljning och distribution av e-cigaretter. Dessa typer av strategier kan innefatta ytterligare höjning av den lägsta lagliga försäljningsåldern, licensiering av återförsäljare, genomförande av prispolitik och begränsning eller förbud mot försäljning av tobaksvaror.